Indeks Kepuasan Masyarakat

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Atas

Pelayanan Pada Badan Perizinan Terpadu

Tahun 2011, Tahun 2012, Tahun 2013 dan Tahun 2014

NO                   UNSUR PELAYANAN                   NILAI RATA-RATA
2011 2012 2013 2014
 U1 Prosedur Pelayanan 3.007 2.947 2.980 3.020
 U2 Persyaratan Pelayanan 2.993 3.047 3.027 2.973
 U3 Kejelasan Petugas Pelayanan 3.020 3.013 3.067 3.067
 U4 Kedisiplinan Petugas Pelayanan 3.000 2.993 3.020 3.127
 U5 Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 3.113 2.980 3.040 3.033
 U6 Kemampuan Petugas Pelayanan 3.033 3.127 3.060 3.060
 U7 Kecepatan Pelayanan 2.887 2.900 2.733 2.867
 U8 Keadilan Mendapatkan Pelayanan 2.947 2.800 3.007 3.013
 U9 Kesopanan dan Keramahan Petugas 2.980 3.260 3.227 3.267
 U10 Kewajaran Biaya Pelayanan 3.033 3.013 3.067 3.000
 U11 Kepastian Biaya Pelayanan 3.000 2.893 2.927 2.960
 U12 Kepastian Jadwal Pelayanan 3.033 2.720 2.827 2.947
 U13 Kenyamanan Lingkungan 3.020 3.133 2.947 3.193
 U14 Keamanan Pelayanan 3.000 3.153 3.093 3.160
NRR TERTIMBANG PER UNSUR 29,87 29,81 29,83 30,31
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 74,67 74,51 74,59 75,77
KRITERIA IKM BAIK BAIK BAIK BAIK

 

 

Hasil dan Target Survey Kepuasan Masyarakat atas

Pelayanan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA
2011 2012 2013 2014
 U1 Persyaratan Pelayanan 3.100 3.100
 U2 Prosedur Pelayanan 3.300 3.080
 U3 Waktu Pelayanan 2.900 2.933
 U4 Biaya/Tarif Pelayanan 3.300 3.060
 U5 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 3.000 3.087
 U6 Kompetensi Pelaksana Pelayanan 3.100 3.140
 U7 Perilaku Pelaksana Pelayanan 3.300 3.200
 U8 Maklumat Pelayanan 3.100 2.947
 U9 Penanganan Pengaduan Pelayanan 3.200 2.940
NRR TERTIMBANG PER UNSUR 3,04 3,054
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 75,98 76,04 76,47 76,79
KRITERIA IKM BAIK BAIK BAIK BAIK

 

 

×
Klik Untuk Memulai Percakapan Dengan Petugas Customer Service Kami